หนังสืออนุญาตให้นำ สิ่งต้องห้าม สิ่งกำกัด หรือสิ่งไม่ต้องห้ามออกไปจากด่านตรวจพืช สถานกักพืช ยานพาหนะ หรือสถานที่ใดๆ (Permit to Move Prohibited, Restricted or Unprohibited Articles from Plant Quarantine Station Under the Plant Quarantine Act B.E.2507)

Name
Last commit
Last update
example Loading commit data...
schema Loading commit data...
schematron Loading commit data...
CHANGELOG.md Loading commit data...
MessageInfo.json Loading commit data...
README.md Loading commit data...
Specification-MovePlantQuarantine-V1.0.1.xlsx Loading commit data...