หนังสือแจ้งผลการพิจารณาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน (กรณีไม่เห็นชอบ) (Letter of Notification Rejecting the Appointment of Person Responsible for Energy)

Name
Last commit
Last update
example Loading commit data...
schema Loading commit data...
schematron Loading commit data...
CHANGELOG.md Loading commit data...
MessageInfo.json Loading commit data...
README.md Loading commit data...
Specification-PersonnelResponsibleForEnergyLicense-V1.0.0.xlsx Loading commit data...