ใบอนุญาตให้ส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (DFT Export License)

Name
Last commit
Last update
example Loading commit data...
schema Loading commit data...
schematron Loading commit data...
CHANGELOG.md Loading commit data...
MessageInfo.json Loading commit data...
README.md Loading commit data...
Specification-DFTExportLicense-V1.0.0.xlsx Loading commit data...