ใบอนุญาตให้ทำการงานในเรือที่ใช้ทำการประมง ขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอสขึ้นไป Version ล่าสุด 1.0 (ใบอนุญาตให้ทำการงานในเรือประมงตามมาตรา 285) (Vessel Certificate 285)

Name
Last commit
Last update
example Loading commit data...
schema Loading commit data...
schematron Loading commit data...
CHANGELOG.md Loading commit data...
MessageInfo.json Loading commit data...
README.md Loading commit data...
Specification-Vessel285-V1.1.xlsx Loading commit data...