ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้เครื่องจักร (License to set up a wood processing factory using machine)

Name
Last commit
Last update
example Loading commit data...
schema Loading commit data...
schematron Loading commit data...
CHANGELOG.md Loading commit data...
MessageInfo.json Loading commit data...
README.md Loading commit data...
Specification-LicenseToSetUpAWoodProcessingFactoryUsingMachine-V1.0.0.xlsx Loading commit data...