ใบอนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยใช้แรงคน (License to set up a wood processing factory using workers)

Name
Last commit
Last update
example Loading commit data...
schema Loading commit data...
schematron Loading commit data...
CHANGELOG.md Loading commit data...
MessageInfo.json Loading commit data...
README.md Loading commit data...
Specification-LicenseToSetUpAWoodProcessingFactoryUsingWorker-V1.0.0.xlsx Loading commit data...