ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (License to display standard mark on the Industrial product)

Name
Last commit
Last update
example Loading commit data...
schema Loading commit data...
schematron Loading commit data...
CHANGELOG.md Loading commit data...
Message Specification.xlsx Loading commit data...
MessageInfo.json Loading commit data...
README.md Loading commit data...