โครงสร้างข้อมูลที่เกี่ยวกับหนังสือรับรอง,ประกาศนียบัตร,ใบรับรอง,ใบสำคัญ เป็นต้น #2.16.764.1.4.1.1.1.1

Name
Last commit
Last update
CHANGELOG Loading commit data...
Certificate.xsd Loading commit data...
MessageInfo.json Loading commit data...
QualifiedDataType_Cert.xsd Loading commit data...
README.md Loading commit data...