โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National e-Payment ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้ระบบการชำระเงิน และระบบภาษีของประเทศก้าวสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล #2.16.764.1.4.1.1.4.1.1

Name
Last commit
Last update
ETDA Loading commit data...
uncefact Loading commit data...
CHANGELOG Loading commit data...
MessageInfo.json Loading commit data...
README.md Loading commit data...