โครงสร้างข้อมูลใบเสร็จรับเงินภาครัฐ #2.16.764.1.4.1.1.9.1.1

Name
Last commit
Last update
example Loading commit data...
schema Loading commit data...
schematron Loading commit data...
CHANGELOG Loading commit data...
MessageInfo.json Loading commit data...
README.MD Loading commit data...
Specification-GovernmentReceipt-V2.0.0.xlsx Loading commit data...