โครงสร้างข้อมูลของข้อความอิเล็กทรอนิกส์สำหรับใบประมวลผลการศึกษา (Academic Transcript) Version ล่าสุด 2.0 #2.16.764.1.4.1.8.1.1

Name
Last commit
Last update
example Loading commit data...
schema Loading commit data...
schematron Loading commit data...
CHANGELOG.MD Loading commit data...
MessageInfo.json Loading commit data...
README.md Loading commit data...
Specification-Transcript-V1.1.xlsx Loading commit data...