เปลี่ยนชื่อไฟล์ของ Transcript และ QualifiedDataType
เปลี่ยนเนื้อหาของ  MessageInfo โดยเปลี่ยนเลข Version, versionPath, schemaFilePath
เปลี่ยนเนื้อหาของ  README คือ เปลี่ยน Link ที่ Download version ล่าสุดได้ที่นี่ ให้เป็น Path ของ tag
เปลี่ยนการดึง Schema QualifiedDataType ที่ Schema Transcript
เพิ่มไฟล์ CHANGELOG

เปลี่ยนชื่อไฟล์ของ Transcript และ QualifiedDataType เปลี่ยนเนื้อหาของ MessageInfo โดยเปลี่ยนเลข Version, versionPath, schemaFilePath เปลี่ยนเนื้อหาของ README คือ เปลี่ยน Link ที่ Download version ล่าสุดได้ที่นี่ ให้เป็น Path ของ tag เปลี่ยนการดึง Schema QualifiedDataType ที่ Schema Transcript เพิ่มไฟล์ CHANGELOG