แก้ไข message specification ที่ Guideline ส่วน index ที่ 2

แก้ไข message specification ที่ Guideline ส่วน index ที่ 2